បន្ទាប់ពីរកបានពីរបីគ្រឿងសម្រាប់ការរកឃើញថ្មី T.V ។ កម្មវិធីបង្ហាញគ្រឿងបន្លាស់ដែលមានឈ្មោះថាអ្នកប្រើគ្រឿងបន្លាស់លោកជេរេមី) បានជ្រើសរើសចេញវីដេអូនេះដែលបង្ហាញពីរបៀបកែប្រែរទេះវាយកូនហ្គោលមួយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងវិទ្យុ។ វិទ្យុនិងឧបករណ៍បញ្ជាគឺជាមូលដ្ឋាននៃការដាក់ធ្នើ R / C Gear ដែលដំណើរការអ្នកធ្វើសកម្មភាពលីនេអ៊ែរមួយចំនួន។
[អរគុណការបែងចែក]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *