[នឹង] បានដាក់ស្នើ Goodgle So Mod Mod របស់គាត់។ គាត់បានម៉ោនវិទ្យាសាស្ត្រអក្សរកាត់ Orgon Digicam នៅក្នុងវ៉ែនតារបស់គាត់។ នេះត្រូវតែធ្វើឱ្យការថតជិះស្គីកាន់តែងាយស្រួល។ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចជាច្រើនសមនឹងការផាកពិន័យនៅក្នុងរបាំងនេះទោះបីជាគាត់ត្រូវការប្រើទងផ្ចិតអាយឌីអ៊ីដើម្បីពង្រីកផ្នែករបស់វាក៏ដោយដែលបានធ្វើនៅលើខ្សែ។ យើងក៏ចង់ដឹងចង់ឃើញនូវសំលេងខ្យល់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែលគាត់នឹងទទួលបាននៅលើមីក្រូហ្វូននោះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *