សូមចងចាំថាអេក្រង់ 2 ម៉ែត្រ pov? ជាការប្រសើរណាស់, ក្រុមសិក្ខាកាមពិតប្រាកដពិតប្រាកដគឺនៅវាម្តងទៀត។ នេះគឺជាអេក្រង់ដែលពួកគេបានបង្កើតសម្រាប់ពិធីជប់លៀង។ វាមានកំពស់ 5 ម៉ែត្រក៏ដូចជាកំពស់ 2,5 ម៉ែត្រមានទំហំ 240 LEDS គ្រប់គ្រងដោយ 40 avr avr gmega48s ។ នេះពិតជាល្អណាស់។ យើងជឿជាក់ថានៅពេលក្រោយពួកគេគួរតែជ្រើសរើសយក RGB ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *