នេះគឺជាភស្តុតាងនៃកម្មវិធីត្រាប់តាមកាតឆ្នើមម៉ាញេទិក។ Adron បានបង្កប់នូវដែកស្តើងមួយនៃដែកចូលទៅក្នុងផ្លូវ 2 នៃឆ្នូតម៉ាញេទិក។ ចុងបញ្ចប់នៃបន្ទះនោះត្រូវបានរុំដោយខ្សែស្ពាន់ស្តើងដើម្បីផលិតសូឡែន។ Solenoid ត្រូវបានជំរុញដោយ Microsrocessor Pic ក៏ដូចជាត្រង់ស៊ីស្ទ័រមួយចំនួនដើម្បីជំរុញសញ្ញានេះ។ កម្មវិធីសូហ្វវែរដែលបានផ្តល់ជូនអាចជីពចរលំនាំតេស្តក៏ដូចជាប្រភេទណាមួយនៃលេខកាតបន្ថែមដែលអ្នកផ្គត់ផ្គង់។

Permalink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *