ដែលមិនបានស្រពិចស្រពិលខ្លួនអំពីការជិះនៅលើរ៉ូបូតហិចឌ័រ? ជាមួយនឹងការណែនាំលំអិតទាំងនេះអ្នកពិតជាអាចរស់នៅក្រៅផ្លូវការរបស់អ្នកឆាប់ៗនេះ។ ដូចដែលអ្នកអាចឃើញនៅក្នុងវីដេអូពួកគេបានជ្រើសរើសជើងដែលមានទំនាក់ទំនងជំនួសឱ្យ 6 ឯករាជ្យដូច្នេះក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកក្នុងការជិះរាំ Beha Bot ប្រហែលជាត្រូវរង់ចាំមួយថ្ងៃទៀត។

[តាមរយៈការ Hack n mod]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *