នេះគឺជាវីដេអូនៃបំណែកនៃការធ្វើកោសល្យវិច័យនៃវិស្វកម្មដោះក្រដាស។ យើងចង់ឃើញម៉ូដែល 3D សម្រាប់បេះដូងនេះយ៉ាងហោចណាស់មានចំណុចចាប់ផ្តើមនៅពេលកំពុងអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯង។ គេហទំព័ររបស់អ្នកបង្កើតគឺនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទោះបីជាវាពិបាកក្នុងការស្វែងរកការយល់ដឹងរបស់គាត់ទេ។ បង្កប់ខាងក្រោមគឺជាកំណែគូបស្រដៀងគ្នា។

[តាមរយៈ waxy]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *